„Az esélyegyenlőség megteremtése hatékonysággal és minőséggel”
Nyolcvannégymilliós beruházás a megye könyvtáraiban

TÁMOP-3.2.4/08/1 „Tudásdepó – expressz”

Napjainkra jelentősen megváltozott a könyvtárak hagyományos szerepe, visszavonhatatlanul az élethosszig tartó tanulás tevékeny és megkerülhetetlen részesei lettek.

A TÁMOP-3.2.4/08/1 „Tudásdepó-Expressz” pályázat keretein belül a megyei könyvtár és a megye 8 városának 23 intézménye, összesen 83.327.240 forintot nyert.

 A projektben résztvevő városok Kisvárda, Mátészalka, Nagykálló, Nyírbátor, Tiszavasvári, Tiszalök, Vásárosnamény és Nyíregyháza könyvtárai.

A könyvtárakban több mint 60.000 helytörténeti, 18.000 kép és hang dokumentumot és 200.000 bibliográfia adatot dolgoztunk fel.

A 21. század könyvtárával szemben támasztott egyik legfontosabb igény, hogy gyűjteményének mind nagyobb része váljék elérhetővé távoli felhasználók számára digitális formában. Ezért létrehoztuk az országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó megyei könyvtári elektronikus katalógust és helyismereti adatbázist.

Sikerült megvalósítanunk egy olyan egységes helytörténeti archívumot, amely az országban egyedülálló módon lehetővé teszi a nyomtatott, auditív és video tartalmak egy felületen történő elérését. A digitáliskönyvtár fontos része az 55 évet megért Nyíregyházi Rádió a több mint 25 éves Nyíregyházi Televízió és a Kelet-Magyarország helytörténeti, helyismereti archívuma. A létrejött egységes szolgáltatási rendszer célja, hogy a különböző intézményekben tárolt dokumentumok, információk elérhetők legyenek a megyében bárhol élő tanulni, művelődni, tájékozódni kívánó ember számára, ezáltal csökkenjenek az esélykülönbségek. Ezek a szolgáltatások a nap 24 órában elérhetők az új interaktív könyvtári honlapokon www.mzsk.hu, www.merla.hu .

A pályázat másik fontos része a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok információs esélyegyenlőségének növelése volt.  A program kiemelt célja az olvasáskultúra fejlesztése a megye cigány lakosságának, illetve a szépirodalmi ismeretek bővítésének lehetősége a vakok és gyengénlátók körében.

A „Szülők Akadémiája programsorozat” 2010 novemberében indult a Huszár lakótelepen élő anyukák körében. A 11 interaktív kiscsoportos foglalkozás keretein belül elsősorban az egészségnevelés, a gyermeknevelés és azon belül is a sajátos nevelési igényű gyermekek problémáival foglalkoztunk. Az előadásokon 120 anyuka vett részt akik nagyon hasznosnak tartották a programot.

A „Mostan színes tintákról álmodom” irodalmi programsorozat keretében 10 irodalmi  előadásra  került sor a vakok és gyengénlátók körében, melynek hanganyagát rögzítettük, és átadtuk a Vakok és Gyengénlátók Sz-Sz-B megyei Egyesülete számára.

A „Míg én terólad mindent, Te rólam semmit” című programunk keretein belül hirdettük meg a cigány vers- és prózamondó versenyt, amely óriás sikert aratott az érintett célcsoport körében. Négy kategóriában tizenkét településről összesen 69 versenyző vett részt a versenyen.